Laat Leven - Onderlinge verbinding zoeken en vinden

Onderlinge verbinding zoeken en vinden

Laat leven

De invoering van NIPT (Non Invasieve Prenatale Test) en de abortuspil die via de huisarts verkrijgbaar moet zijn. Zomaar een paar ontwikkelingen waaruit blijkt dat het vrouwen gemakkelijker wordt gemaakt om hun zwangerschap te beëindigen. Anderzijds vindt er een kentering plaats in het maatschappelijk debat, mede doordat er een nieuwe generatie opstaat die abortus ziet als moord, zo blijkt uit onderzoek van de Rutgers Stichting.

 

De nieuwe generatie botst in de mening over abortus vaak met de ‘oudere generatie’, die abortus nog ziet als een heilig verkregen voorrecht; de dolle Mina’s, en de vrouwen die ooit “Baas in eigen buik”, scandeerden. Deze ‘oude generatie’ verdedigt abortus als ‘verworvenheid’ met hand en tand, maar verliest uit het oog waar het precies om gaat: abortus is het afbreken van leven. Zeer ingrijpend en veelal met een grotere impact dan de abortuspraktijk ons wil doen geloven. Psychisch en sociaal, waarbij in veel gevallen relaties er niet alleen onder lijden, maar ook beëindigd worden.

De pro-life lobby, die van buitenaf alleen lijkt te bestaan uit christenen, kreeg dit jaar verrassend genoeg bijval uit liberale hoek. Met VVD’er Charlotte Lockefeer in de voorhoede, die in het blad Liberaal Revel, van het wetenschappelijk instituut van de VVD, haar standpunten uiteenzette. Volgens haar tast abortus de liberale principes en het bestaansrecht van de mens aan. “Het is niet alleen de vrijheid van de vrouw, er is een ander leven in het spel. Namelijk, het leven van de persoon in wording, die zonder (menselijk) ingrijpen recht heeft om geboren te worden.” Ze ageert hiermee tegen medisch ethica en vooraanstaand VVD’er Heleen Dupuis die in het Nederlands Dagblad van 8 januari 2016 al zei dat het ongeboren leven een ‘mens in potentie’ is: “Een mens in potentie is als zaadcel en eicel elkaar naderen. Op het moment dat ze elkaar hebben gevonden is er leven ontstaan.”

Leven begint dus bij conceptie, is haar standpunt. “Niet pas wanneer het kind levensvatbaar is buiten de baarmoeder.” Voor haar zou het moment van levensvatbaarheid niet eens ter discussie moeten staan. Alle partijen zijn het met elkaar eens dat als we de natuur zijn gang laten gaan, er een kindje ter wereld komt. Waarom dan onvruchtbaar ruziën over het tijdstip van levensvatbaarheid?

Bekijk artikel