Acko van de Sluis | Foto Repco van Husen

Mbeki ontbeert steun boeren Zuid-Afrika

Agrarisch Dagblad

De Zuid-Afrikaanse boer Acko van de Sluis geeft de nieuwe regering in zijn land, onder leiding van president Mbeki, maar weinig krediet. Staatssubsidies voor de landbouw worden verkeerd gebruikt. Inmiddels worden de prijzen van trekkers en veevoer telkens verhoogd en dalen de opbrengstprijzen.

De hoge omheining geeft zijn boerderij de uitstraling van een goed bewaakt fort. De Zuid-Afrikaanse Akco van de Sluis heeft zijn woning op de Springbokvlakte, in het gebied Radium, goed beveiligd. Zelf zien hij en zijn vrouw Nini de omheining niet eens meer. “Die beveiliging is nodig,” aldus Nini van de Sluis: “Hoewel we ons de laatste tijd op zich wel veilig voelen!”

Van de Sluis is op de Springbokvlakte opgegroeid. Hij is een door-en-door Zuid-Afrikaanse boer, met een gemengd bedrijf: 1100 hectare akkerbouwgrond heeft hij in zijn bezit en vijftig hectare grasland. Sinds kort heeft hij ook het melkveebedrijf van zijn overleden vader in bezit: negentig koeien en vijftig vaarzen. De hoofdgewassen, die Van de Sluis verbouwt zijn zonnebloemen en maïs. Hij heeft tien vaste werknemers in dienst en een aantal seizoenarbeiders.

Bekijk artikel