Klantcase: Albert Schweitzer Ziekenhuis i.o.v. ORTEC

Klantcase: Albert Schweitzer Ziekenhuis

in opdracht van ORTEC
Albert Schweitzer Ziekenhuis

“ORTEC BI Support is een must als je de personeelsplanning wilt optimaliseren”

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis koos voor ORTEC, omdat ORTEC inspeelt op de ontwikkelingen in de zorg. “Het is een bedrijf dat meedenkt”, aldus Matijs Dekker, hoofd P&O Service Centrum van het ziekenhuis. “Ook op financieel gebied. ORTEC BI Support voor Workforce Scheduling zorgt ervoor dat we kunnen sturen op de juiste managementinformatie, met
name met betrekking tot de bezettingsgraad.”

Uitdagingen in de wereld van Albert Schweitzer
  • Na implementatie van ORTEC Workforce Scheduling, bleek het een uitdaging om de managementinformatie uit ORTEC Workforce Scheduling boven water te halen
  • Gezien ORTEC Workforce Scheduling bij Albert Schweitzer leidend is voor registratie van aanwezigheid en verlof –en dus de enige bron voor informatie met betrekking op de bezetting – was het voor Albert Schweitzer een must om ORTEC BI Support te implementeren
Hoe Albert Schweitzer zijn wereld optimaliseerde

Door middel van implementatie van ORTEC BI Support beoogde Albert Schweitzer meer informatie uit ORTEC Workforce Scheduling te halen. Belangrijk doel hiervan is dat Albert Schweitzer met deze informatie de productie nu kan afzetten tegen de bezetting. Dat kan het ziekenhuis inzicht geven in hoe effectief er gepland word en aanleiding zijn om het planproces te optimaliseren.

Bekijk klantcase