Piet de Jong vecht voor een rolstoeltoegankelijk Montfoort | Tekst: Sjoukje Dijkstra

Piet de Jong vecht voor een rolstoeltoegankelijk Montfoort

De IJsselbode

“Waarom luistert de gemeente niet?”

Al jaren is hij in gevecht met de gemeente, maar voor hem voelt het alsof hij tegen windmolens vecht. Piet de Jong maakt zich hard voor een rolstoel- (en rollator-) toegankelijk Montfoort. Zijn vrouw die rolstoel afhankelijk is, kan niet zelfstandig de straat op. Een schande, vindt hij.

Eind juni liet hij voor een zoveelste keer van zich horen tijdens de openbare vergadering van het forum Ruimte, bij het agendapunt ‘startnotitie binnenstad’. In zijn inspreekreactie klonk duidelijk zijn teleurstelling door: “Wat een tegenvaller dat ik hier weer tegenover u zit. Na jaren duwen, trekken en sleuren was er een mooi project tot stand gekomen: Een toegankelijke binnenstad. Het eerste resultaat was de Lieve Vrouwengracht. Voorzien van een zebrapad, snelheidsbeperking en het allerbelangrijkst een zeer toegankelijk trottoir. Wat was ik blij en trots en dat zei ik tegen de vorige wethouder: ‘Montfoort wordt een voorbeeld voor de regio. Deze straat is het voorbeeld voor de andere straten.’

Het is nu 2019 en veel straten zijn voor mensen met hulpmiddelen nog steeds onbegaanbaar. Zij moeten zich midden op de rijbanen begeven. Het College van Burgemeester en Wethouders komt met een verkeerscirculatieplan. Laten we eerst Hofstraat, Om’ Hof, Vrouwen en Mannenhuisstraat en Havenstraat voorzien van toegankelijke trottoirs. Dit zit geen enkel ander plan in de weg. Wel helpt u er de ouderen en gehandicapten enorm mee.”

Bekijk artikel