Kloof tussen pro-life en pro-choice lijkt groter dan ooit | Tekst Sjoukje Dijkstra

Lilianne Ploumen stelde dat de pro-lifebeweging vrouwen intimideert. “Ze zijn helemaal niet pro-life, maar anti-choice.”

Foto: Sjoukje Dijkstra

Kloof tussen pro-life en pro-choice lijkt groter dan ooit

Katholiek Nieuwsblad

Harde woorden klonken er tijdens de debatavond Baas in eigen buik 2.0 van pro-abortusactivisten. Hoeveel genuanceerder was de avond geweest als ook de pro-lifebeweging zou zijn uitgenodigd.

 

“We willen in ieder geval behouden wat we hebben, maar het kan altijd beter.” Dat was de conclusie van zo’n honderdvijftig pro-abortus activisten, die zich donderdagavond verzamelden in het Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

‘Baas in eigen buik 2.0’, was het thema, waarover prominenten als Lilianne Ploumen (PvdA en She Decides), Christa Kompas (directeur Humanistisch Verbond) en Dolle Mina’s Hilda Passchier en Ida van Zijl spraken. Directe aanleiding voor de feministen om zich te verzamelen op een koude avond in november: het groeiende anti-abortus geluid.

Lees artikel