Inwoners Montfoort en Linschoten bezorgd over woningtekort | Teks: Sjoukje Dijkstra

Inwoners Montfoort en Linschoten bezorgd over woningtekort

De IJsselbode

Inwoners van Montfoort en Linschoten hebben tijdens een recent gehouden bijeenkomst hun bezorgdheid geuit over het woningtekort in hun gemeente, zo laat Progressief Akkoord weten. Han Bovens van Progressief Akkoord vertelt blij te zijn met de nieuwe Woonvisie 2019 – 2030 die op tafel ligt, maar uit ook zijn zorgen.

Met name jongeren en ouderen blijken moeite te hebben met het vinden van betaalbare huur- en koopwoningen. Maar ook jonge gezinnen, gescheiden stellen en anderen in urgente situaties hebben moeite met het vinden van een woning. De doorstroming in de woningmarkt stokt.

Om aan een oplossing hiervoor te werken, kwamen Burgemeester & Wethouders van gemeente Montfoort in juni met een Woonvisie. Hierin geven zij aan verspreid over Montfoort en Linschoten 250 woningen te willen gaan bouwen. Een aantal politieke partijen, waaronder Progressief Akkoord, heeft de gemeente daarop verzocht om te onderzoeken of er ruimte is voor 180 woningen extra. Dit wil het College van Burgemeester en Wethouders graag laten onderzoeken, laat wethouder Jocko Rensen weten. “Iedereen was enthousiast in de raad. De woonvisie werd unaniem aangenomen. Ik begrijp dat de politieke ambitie er is om naar 430 woningen te gaan, en zie het als politieke opdracht om dit te onderzoeken.”

Krimp
De resultaten van het onderzoek dat verricht zal worden in samenwerking met diverse belanghebbende partijen, zullen eind 2019 of begin 2020 bekend worden. Jocko Rensen: “Dat begint bij het ophalen van informatie bij de inwoners van Montfoort en Linschoten. Daarnaast spreken we met belanghebbenden als makelaars, zorgpartijen, projectontwikkelaars enzovoort. Aan hen worden de uitgangspunten voorgelegd: de trends, zoals demografische krimp en verandering van woonbehoefte. Door meer huizen bij te bouwen, denken mensen minder kwetsbaar te zijn. Maar ze realiseren zich niet dat er voor een goede doorstroming ook passende alternatieven en voorzieningen moeten zijn. Zo komt het vaak voor dat alleenstaanden in een eengezinswoning blijven wonen, nadat de kinderen uit huis zijn. Misschien is het een idee om die mensen appartementen aan te bieden?”

Bekijk artikel