Feestelijke aftrap Preventief Huisbezoek SWOM bij Huis van Montfoort | Tekst: Sjoukje Dijkstra

Feestelijke aftrap Preventief Huisbezoek SWOM bij Huis van Montfoort

De IJsselbode

“Het gaat juist om een groep die anders niet in beeld is”, dat zei de wethouder Jocko Rensen vorige week bij de aftrap Preventief Huisbezoek van SWOM en gemeente Montfoort. Bij dit project gaan negen vrijwilligers op bezoek bij inwoners van 75 jaar en ouder om te polsen waar hulp nodig is.

 

Aan de oudste groep – de 85+’ers – is als eerste een brief gestuurd. Hiervoor ontvingen al 200 85+ers in de afgelopen weken een brief van de gemeente. “Iedereen komt aan de beurt. Dus de mensen die nog geen brief ontvangen hebben, ontvangen dit later in het jaar”, aldus Katja Appelman, medewerker team welzijn van SWOM. Juist de oudste en daarmee in veel gevallen meest kwetsbare groep verdient in haar ogen nu eerst aandacht. Op de brief kwam een respons binnen van 59 procent. “En er zijn nog meer reacties, want er zijn vandaag ook weer aanvragen binnengekomen”, aldus Appelman.

“Die groep zullen we nu verdelen onder de vrijwilligers”, zegt ze. De groep inwoners van Montfoort en Linschoten vanaf 75+ is volgens haar opgedeeld in groepen, waarbij de oudste groep eerst benaderd wordt. Katja Appelman en Conny te Lintelo, vrijwilligerscoördinatoren bij SWOM begeleiden het project. Appelman vertelt: “Wanneer mensen aangeven daar behoefte aan te hebben, komt een vrijwilliger bij ze langs om met ze in gesprek te gaan. Tijdens zo’n gesprek stellen ze vragen op het gebied van bewegen, wonen en veiligheid, lichamelijke gezondheid en zelfredzaamheid. Ook vervoer, mantelzorg, dementie, maatschappelijk werk, sociale contacten, tijdsbesteding en digitale vaardigheden komen aan de orde. Bijzonder van het project van SWOM en de gemeente Montfoort is dat meerdere partijen de handen in een hebben geslagen om dit project succesvol te maken. Zo zijn de Buurtsportcoach, ADFYS, huisartsen van Montfoort en Linschoten, de Zonnebloem en Knooppunt betrokken.”

Bekijk artikel