De ‘marathonkerkdienst’ in Den Haag ‘Overheden kunnen behoorlijk dwalen’ | Tekst: Sjoukje Dijkstra

De ‘marathonkerkdienst’ in Den Haag ‘Overheden kunnen behoorlijk dwalen’

Katholiek Nieuwsblad

De marathonkerkdienst voor het Armeense gezin Tamrazyan in de protestantse Haagse Bethelkerk is al bijna twee maanden aan de gang. Ook priester Jan-Jaap van Peperstraten en diakens Andre van Aarle en Walther Burgering droegen daaraan bij. Alle drie benadrukken ze het belang van gebed voor de situatie en voor vluchtelingen in het algemeen. Waarom namen zij deel?

 

André van Aarle:
‘We hoeven niet blind gehoorzaam te zijn aan de overheid’ Volgens diaken André van Aarle staat de onafgebroken kerkdienst die nu al sinds oktober plaatsvindt, vrijwel vol gepland tot januari. Zelf leidde hij twee keer een dienst en hij staat nog een paar keer ingeroosterd. Voorgangers van verschillende denominaties wisselen elkaar af. “Als pastores geven we elkaar telkens een kleine brandende paaskaars door.”

Waarom hebt u bijgedragen aan de kerkdienst?
“In het begin twijfelde ik. We leven in een goed land met een eerlijke rechtspraak. Maar de rechter heeft al twee keer tegen dit gezin gezegd dat ze mogen blijven. Telkens ging de overheid in hoger beroep. Dat vind ik niet goed. Ondertussen zit het oudste meisje al op de Universiteit van Tilburg. Dan denk ik aan Matteüs 25, waar Jezus duidelijk een opdracht geeft: “Ik ben vreemdeling geweest, en gij hebt mij gehuisvest.” We hoeven als Kerk niet blind gehoorzaam te zijn. De geschiedenis heeft bewezen dat overheden behoorlijk kunnen dwalen.”

Waarover hebt u gepreekt?
“Over psalm 86. Daarin beklaagt David zich over het feit dat hij belaagd wordt door pijlen van buitenaf. Hij voelt zich ellendig en arm. Ik noemde de eigenschappen van God die David kracht geven om door te gaan. De tweede keer preekte ik over psalm 23: de Heer is mijn herder. Dat gaat over het feit dat Hij er altijd zal zijn. Die belofte betekent niet dat het leven over rozen gaat, maar dat Hij er altijd is. Ook bij harde klappen in het leven.”

Bekijk artikel