De kathedraal blijft open, maar wat nu? | Tekst: SJoukje Dijkstra

De kathedraal blijft open, maar wat nu?

Katholiek Nieuwsblad

De Utrechtse Sint-Catharinakathedraal blijft toch open en de kathedrale functie blijft behouden. De vraag die bij zowel
parochianen als het parochiebestuur overblijft, is: hoe nu verder?

 

“Hoe zorgen we dat we een vitale gemeenschap worden en wat is daarvoor nodig? Dat is de vraag waar we ons de komende tijd op richten”, zegt Riet Blom. Ze is vicevoorzitter van het bestuur van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. Onlangs werd bekend dat de aartsbisschop van Utrecht, kardinaal Eijk, het bestuur heeft gevraagd om de procedure voor onttrekking aan de eredienst van de Catharinakerk stop te zetten. Ook kreeg het de opdracht om extra fondsen te werven, om te zorgen voor een vitale, toekomstbestendige geloofsgemeenschap rond de Utrechtse kathedraal.

Volgens Blom wordt dat een stevige uitdaging, want “tot nu toe bevindt zich daar geen vitale geloofsgemeenschap”. Het was volgens haar ook mede om die reden dat het parochiebestuur de kathedraal al in mei 2018 voordroeg voor vervreemding. Dat het aartsbisdom uiteindelijk het parochiebestuur verzocht om een andere weg te bewandelen, vindt ze een teleurstelling, maar, zo stelt ze: “Het belang van de katholieke gemeenschap in Utrecht staat voorop.”

Geen reactie aartsbisdom
Gevraagd naar een toelichting op het besluit van de kardinaal, laat een woordvoerder aan KN weten dat er geen reactie van het aartsbisdom komt. Hij verwijst terug naar het parochiebestuur. Dat schreef in haar verklaring over het besluit dat de kardinaal het onder meer nam omdat “het draagvlak voor de sluiting (en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van de zetel van de aartsbisschop) onvoldoende is gebleken”. Kardinaal Eijk heeft in zijn afweging “de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen” meegenomen en daarbij “met name gekeken naar de bovenregionale betekenis van de Catharinakathedraal voor heel Nederland, als metropolitane zetel”.

Online petitie
Dat lijkt mede te verwijzen naar de online petitie die verontruste parochianen vorig jaar begonnen. Hun pleidooi voor het open houden van de kathedraal werd door 1800 mensen getekend. Secretaris Frans Joosten van het bestuur betwijfelt echter of de petitie veel invloed heeft gehad. “Van die ondertekenaars waren er 750 anoniem en zo’n 300 kwamen uit Polen. Een paar honderd Utrechtse parochianen hebben getekend. Het kan niet zijn dat zo’n petitie een solide besluit van tafel krijgt.” Blom daarentegen denkt dat “de ontstane onrust onder de parochianen ook invloed zal hebben gehad. We gaan nu zaken opnieuw bekijken”.

Bekijk artikel